החזון

לבנות מוסד ציוני ביטחוני, שיאגד את אנשי הביטחון הבכירים ביותר - קצינים, מפקדים ולוחמים מכלל זרועות הביטחון - לשם הבטחת חירותו וריבונותו של העם היהודי בארצו לנצח נצחים

תמונת רקע דגל הרים.png

המטרות שלנו

קווי היסוד של התנועה

חינוך ותודעה

בניית תודעה ביטחונית כוללת, כתנאי הכרחי לחירות, שמתחיל מהחוסן האישי ועד הלאומי

עיצוב מדיניות

עבודה רציפה ותקשורת קבועה עם גורמי ההשפעה המובילים ומקבלי ההחלטות בארץ ובעולם

הדור הצעיר

רתימת הדור הצעיר של העולם היהודי לאמץ תפיסות בטחוניות ולהבנת צרכי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל והעם היהודי

הביטחוניסטים דבקים בצורך של מדינת ישראל לשכון בגבולות בטוחים וברי הגנה, הם גבולות ארץ ישראל.

1.

הביטחוניסטים תומכים בשלום ושתוף פעולה אזורי, הנסמך על עקרון 'שלום תמורת שלום' , ובחיזוק היחסים עם מצרים, ירדן ושאר מדינות ערב.

4.

הביטחוניסטים רואים בהתיישבות הישראלית מכפיל כוח ומרכיב בביטחון הלאומי, החיוני להגנתה של מדינת ישראל ומאפשר לכוחות הביטחון חופש פעולה במשימתם.

7.

הביטחוניסטים רואים בשרות בכוחות הביטחון ערך משמעותי בעיצוב דמותה של החברה הישראלית.

10.

צרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל נמצאים בראש סדר העדיפויות הלאומי.

2.

בראיית הביטחוניסטים מדינת ישראל איננה צריכה לשלוט בפלסטינים.  המכשול לשלום הוא הנרטיב הפלסטיני השולל את קיומו של עם יהודי ואת זיקתו לארץ ישראל ומצדד לכן במאבק בציונות עד הכרעתה המלאה. כל עוד לא ישתנה נרטיב זה לא ייכון שלום בטוח.

5.

הביטחוניסטים תומכים בעידוד הבנייה והפיתוח האזורי של ההתיישבות והכלכלה הישראלית בשטחי יהודה שומרון ובקעת הירדן, בהיותם מרכיב בטחוני מהותי ומנוף לצמיחה, שגשוג וליציבות מרקם החיים, בעבור כלל תושבי האזור.

8.

הביטחוניסטים אינם תנועה פוליטית.

11.

מדינת ישראל חייבת לנצח בכל עימות. לשם כך על כוחות הביטחון לפעול בחופשיות בכל מרחב  כדי לממש את אחריותם להגן על מדינת ישראל בכוחות עצמם.

3.

הביטחוניסטים קוראים למדינת ישראל להחיל ולממש את ריבונותה על חלקי המולדת ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, החיוניים לביטחונה, תוך חיזוק מרכיבי ההתיישבות, כדי להבטיח את יכולתו של צה"ל לממש את משימותיו.

6.

הביטחוניסטים תומכים בהוצאת כוחות הביטחון מחוץ לשיח הפוליטי.

9.