ריבונות בזכות

אל"מ במיל' טל בראון (פורסם ב https://www.inn.co.il/News/News.aspx/442395)

עת היא זו לעם ישראל, להחלת ריבונות על חבלי ארצו- מולדתו ההיסטורית והמובטחת לו ולזרעו.


רבים בעולם מספקים סיבות מדוע זה ראוי לדחות ואף לבטל החלת ריבונות ישראלית על שטחי ארץ האבות. בין ה"דחיינים" מצויים יהודים "גלותיים" בתפישתם, שאיבדו ולו רק לכאורה, זיקה עמוקה למורשת ישראל ולציונות הוותיקה, שהפחד מפני "מה יאמרו הגויים?"- משתקם. חלקם יסוו זאת באמירות של חשש מפגיעה במערכות היחסים עם הסביבה הקרובה והרחוקה, שאף פעם לא באמת הפגינה כלפי היהודים הבנה וחיבה עמוקה.

חלקם ימשכו זמן בטענה נדושה ש"יש להשלים עבודת מטה ולבחון משמעויות", כאילו מעולם הדבר לא נעשה, שאין באמת הצדקה ושוב דורש המהלך הוכחה. הערבים מבית ומחוץ ממילא מעדיפים כי מדינת ישראל תחדל להתקיים כמדינה יהודית בארץ ישראל, בלי קשר לריבונות על כברת ארץ זו או אחרת. האירופאים הצבועים מבועתים מהערבים, רק עתה מתחילים שם להבין כי בעצמם מאבדים הם ריבונות על ארצם נוכח השתלטותם והרמת ראשם המהגרים, ברובם ערבים ומוסלמים, שלא ממש מחבבים יהודים ועוד פחות מכך כופרים- נוצרים, גם אם הם אנטישמים, ניאו נאצים או סתם ליברלים ודמוקרטיים תמימים.

במאמרי זה אבקש להבהיר כי נדרשת עתה מהממשלה פעולה נחרצת, שהייתה צריכה להתבצע לפני 53 שנה, עם שחרור חבלי המולדת מהכיבוש הערבי ירדני. אבקש להוכיח לאותם גנראלים, פוליטיקאים ומומחים שמכירים שיטות "מקצועיות" לדחות רעיון טוב והזדמנות אמיצה עם התירוץ המוכר ש:צריך להמשיך ולהעמיק ב"עבודת מטה" מתישה, להקים "ועדה מקצועית ובלתי תלויה" וכי "ישנם סדרי עדיפויות אך עם זאת הנושא מונח על שולחנם והם עוסקים בו אישית" לכאורה, כי הדחמ"שות (דחיית המשימות) הינה הפגנת אזלת יד וחולשה, להבדיל מנקיטת פעולה אמיצה, מתבקשת ונחושה.

באמצעות שלוש דוגמאות אמחיש את הדרישה להחלת ריבונות עתה, הנובעת מהזכות הטבעית של עם ישראל על שטחים ביהודה, שומרון והבקעה:

גוש עציון

הואיל וגוש עציון היה בשליטת עם ישראל עד לגירושו ממולדתו לפני כ- 2000 שנה עם חורבן הבית, והיות ובשטח מצויות עדויות ארכאולוגיות רבות לנוכחות יהודית משמעותית ורבת שנים, כמו גם תיעוד בספרים ובכתבים השונים;

והואיל ואדמות גוש עציון החלו להיגאל בכסף מלא במסגרת ניסיונות ההתיישבות בשנת 1927 עם הקמת היישוב מגדל עדר, שנעזב על ידי תושביו במאורעות תרפ"ט (1929);

והואיל וניסיון התיישבות שני שהיה בשנת 1935 על ידי חברת "אל ההר" מיסודו של שמואל צבי הולצמן שרכש אדמות רבות בהר חברון מערביי האזור, כשל אף הוא בשל מאורעות תרצ"ו (1936);

והואיל והוקמו הקיבוצים כפר עציון, משואות יצחק, עין צורים ורבדים בגוש עציון בין השנים 1943–1947, שנחרבו ונעזבו לאחר מצור וקרבות קשים בהם נהרגו 242 לוחמים ואזרחים יהודים, שחלקם נטבח לאחר כניעתם, כמו גם שבי ממושך של חלק מהשורדים בידי הירדנים במהלך מלחמת העצמאות;


והואיל ובעקבות מלחמת ששת הימים, שוחרר גוש עציון מהכיבוש הירדני והיישובים היהודים החלו להיבנות מחדש, גם על ידי בני הדור השני למייסדי הקיבוצים שנחרבו, עד כי יש בו כיום למעלה מעשרים יישובים ומאחזים שרובם במועצה מקומית גוש עציון, כמו גם המועצה המקומית אפרת והעיר ביתר עילית;

והואיל וב-31 באוגוסט 2014 הכריזה המדינה, כתגובה לרצח שלושת הנערים, על כ-4,000 דונם בגבעות גוש עציון כאדמות מדינה, למרות הביקורת שבגינה לא ארע מאומה;

והואיל והשבנו לידינו את השליטה על אדמת אבותינו וישנה ההבנה כי גוש עציון הינו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל לדורי דורות, ממכלול הסיבות הנעוצות במורשת עם ישראל לצד הנסיבות ההיסטוריות, הביטחוניות, החברתיות ועוד.

והואיל וניתנה העת בידינו לפעול ברוח דבריו של שמעון התרסי הכתובים בספר החשמונאים: "לא ארץ נכריה לקחנו, ולא ברכוש נכרים משלנו - כי אם נחלת אבותינו, אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה. ואנחנו כאשר הייתה לנו עת, השיבונו את נחלת אבותינו".

אזי- יש להחיל ריבונות עכשיו על גוש עציון שבהרי יהודה!

גוש שילה

הואיל ובגוש שילה מצוי היישוב שילה שהוקם בסמוך לאתר המקראי של שילה הקדומה, שהייתה עיר ישראלית בנחלת שבט אפרים בדרום השומרון, בתקופה שבין התנחלות השבטים בארץ כנען לבין הקמת ממלכת ישראל המאוחדת;

והואיל ושילה שימשה כמרכז הדתי-פולחני של שבטי ישראל, וכנראה אף כבירת ישראל בפועל, בה שכן המשכן;

והואיל והמקום שימש כאתר עלייה לרגל לבני כל הדתות ולארכיאולוגים רבים שזיהו את המקום, למרות כיבושים וניסיונות זרים לטשטש ולמחות זכר לנוכחות יהודית במקום, ומצאו בו ממצאים רבים המעידים על חשיבותו ומרכזיותו של המקום במסורת היהודית, כמטבעות עתיקים עליהם הוטבע "שנת... לגאולת ירושלים" המתוארכים ככל הנראה לתקופת המרד הגדול;

והואיל וזהו גוש ההתיישבות הראשון בשטח מטה בנימין בעת החדשה, אך מעיון במקורות ובספרי יהושע, שופטים ושמואל, ניתן למצוא בנקל עדויות לקיומו של גוש התיישבות יהודית משמעותי באזור כבר בימי המקרא, בו פעלו דמויות מרכזיות שעיצבו את דמותו של עם ישראל מאז ועד לעצם היום הזה;

והואיל ובגוש שילה הוקמו יישובים נוספים ובהם אף עלי, בו הוקמה המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" בשנת תשמ"ח (1988), המצמיחה דורות של לוחמים ומפקדים לתפארת מדינת ישראל, ובכלל זאת 21 קצינים חדשים מתוך 500 שסיימו השבוע את קורס הקצינים הקרבי, כמו גם כמה מגיבורי ישראל שנפלו על הגנת העם והארץ כרעי לנשק ולמוצב ריחן סרן יוסי אוחנה הי"ד שנפל בקרב בלבנון לפני 25 שנה, רס"ן רועי קליין הי"ד, סא"ל עמנואל מורנו הי"ד, סרן הדר גולדין הי"ד שעודנו מצפים להשבתו לקבר ישראל, ועוד ממיטב בניה של הארץ הזו;

אזי- יש להחיל ריבונות עכשיו על גוש שילה שבהרי השומרון!

בקעת הירדן

הואיל וכבר בספר יהושע מוזכר ה"גלגל" כמקום דרכו נכנסו בני ישראל אל ארץ ישראל, ומאז המקום מזוהה עם נחלות שבטי יהודה, גד, ראובן, מנשה ובנימין;

והואיל ובתקופת החשמונאים ועד חורבן ירושלים בשנת 70 לספירה, עם סיום המערכות הצבאיות לכיבוש והרחבת המדינה החשמונאית, הבין אלכסנדר ינאי את חשיבותו האסטרטגית של המקום והקים מערכת מבצרים להגנת גבולה המזרחי של ממלכתו ובהם: אלכסנדריון שבפסגת הסרטבה, מבצר הדוק, קיפרוס ומצודת הורקניה, לצד מבני פאר ובהם מתחם הארמונות ביריחו בה התגוררו בני משפחות המלוכה ומשפחות והכוהנים.

והואיל ובקעת הירדן שימשה בתקופות השונות להנעת כוחות צבא לכיבוש הארץ ולכניסת פולשים אליה ממזרח, כדוגמת תקופת המרד הגדול ברומאים, עת התקדם הצבא הרומי מהצפון לכיוון ירושלים דרך בקעת הירדן. או בתקופת השלטון העות'מאני בארץ ישראל שהחלה ב- 1517, אז הוזנח וננטש האזור על ידי מתיישביו נוכח פשיטות שוד וגזל של שבטי נוודים שהגיחו מאזורי המדבר, כפי שהעיד חוקר ארץ ישראל טריסטרם, שביקר בבקעה בזמנו וכתב כך בספרו: "עם הבדווים בא שלטון אי-החוק, ונעקרה כל הסמכות השלטונית התורכית. אין ממשלה מוכרת עתה בצד המזרחי... ארץ ישראל תוחרב ותוסגר לנודדים". הדוגמא האחרונה הינה פלישת צבאות ערב והלגיון הירדני שכבש את בקעת הירדן, יהודה ושומרון, עת הסתיים המנדט הבריטי והוכרזה הקמת מדינת ישראל. דוגמאות אלו ואחרות מצביעות על חשיבות השליטה הישראלית המלאה במרחב בקעת הירדן במובנה הרחב, לדורי דורות בכדי להבטיח את קיומו של בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל;

והואיל והתקיימו ניסיונות לחידוש ההתיישבות היהודית באזור בקעת הירדן עוד בתקופת השלטון העות'מאני, שצלחו רק בתקופת המנדט הבריטי עם הקמת קיבוץ בית הערבה על אדמות הזיכיון של חברת האשלג בים המלח, עד שניטש הקיבוץ ותושביו פונו בחטף, למחרת יום הכרזת המדינה;


והואיל ובמשך 19 שנה הייתה הבקעה תחת כיבוש ירדני ורק במלחמת ששת הימים שוחררה על ידי צה"ל, מהלך שאפשר את הקמתם של 21 יישובים חקלאיים ישראליים, לפי תוכנית אלון;

והואיל והבקעה מהווה מחד גבול יבשתי טבעי בין מדינת ישראל לממלכת ירדן ומדינות ערב המתפוררות, ואזור חיץ מאידך, שמנע כניסת מחבלים, הברחת נשק ואמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון, בהם התבססה תשתית מחבלים ביישובי הערבים מתקופת "ארץ המרדפים" ועד להסכמי אוסלו ובכלל, עת מהווה השטח חיץ לשטחי הרשות הפלסטינית.

והואיל ובממשלות ישראל שררה הסכמה רחבה בדבר חשיבותה של "הבקעה במובנה הרחב" לביטחונה של מדינת ישראל, כפי שקבע בזמנו השר יגאל אלון בתכניתו, וכפי שחזר ואמר ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, בתום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתכנסה בבקעת הירדן ב-1 במאי 2001: "הבקעה שלנו לעולם... לא יווצר מצב שבקעת הירדן, במובנה הרחב, המשמשת כאזור הביטחון המזרחי של ישראל לא תישאר בידי מדינת ישראל. אזור זה יהיה לעולם בידינו". שרון הדגיש אז בדבריו על בקעת הירדן כי הוא מתכוון לשטח שבין נהר הירדן לבין הרכסים שממערב לדרך אלון, בדומה ל"תוכנית אלון" שהגה כאמור יגאל אלון בשנות ה-70'.

אזי- יש להחיל ריבונות עכשיו על בקעת הירדן!

לסיכום

עם ישראל לא זקוק להסכמה, תיאום או הבנה מצד אף ערבי או עוכר ישראל בארץ ובעולם, בכדי להחיל ריבונות על שטחים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן בהם נטועים מורשתו, עברו ועתידו!

מרגע ששב עם ישראל למולדתו, וממשיך הוא לשוב אליה, ליישבה ולפתחה ככתוב בחזון הנביאים - אינו זקוק הוא עוד להסכמת הגויים, כי אם להחלטה אמיצה של מנהיג אחד יהודי, ישראלי וציוני, שנבחר להנהיג ולהחיל ריבונות עכשיו!