משילות וביטחון פנים - חבילת הרתעה

נכתב על ידי תת ניצב בדימוס דובי יונג

השיח הציבורי בנושא הריבונות, ער - אם כי לא ברמה שלה הייתי מצפה מהציבור בנושא בעל חשיבות לאומית עצומה. 


"חבילת הרתעה" משמעותה, עבורי: סדרת פעולות וחישוב מסלול מחדש כדי להגביר את המשילות וההרתעה בתחומי ביטחון הפנים. 


לאור העובדה שלאורך שנים אנחנו מגלים אזלת יד, מנצלים את "מדיניות העמימות" כדי לעשות  מעט. הנחת העבודה היא, שהחבילה אינה כרוכה בחקיקה, אלא בנחישות מפקדים וגיבוי רחב ,על פי החוק, ללא הכסת"חים.  יש לי ביקורת קשה על התנהלות הפיקוד הבכיר של ארגוני הביטחון והמודיעין, רפיסות קשה, בריחה מאחריות, אי עמידה ביעוד והתפקידים המוגדרים של הארגונים, בלבול בציו"ח אויבים מול בני עמנו וערוב פוליטיקה בתחומי מקצוע הביטחון.


הרתעה: בתחומי המשילות והבט"פ - כדי להחזיר את הגלגל לאחור ובמהירות על עקרון של "חישוב מסלול מחדש" ,יש לגייס את הנחישות המקצועית, האחריות ובמנותק מהשפעות של בחירות או פוליטיקה ירודה. לכך אנחנו לא רגילים, איבדנו מיומנויות רבות במהלך מספר עשרות שנים.


הגמגום השולט בפעילות המבצעית ביו"ש, בגבול עזה, "ערים מעורבות", המגזר הבדואי והערבי, שטחי אש ובסיסי אימונים, בעייתי להחריד. מתקיימת פעילות רבה של כל הארגונים, אך אלו נעשית בזהירות מופלגת, מאוימת ע"י ארגוני "זכויות האדם"  אבל אינה מעידה ממש על משילות ועל תחושת "בעל הבית השתגע" - הנדרשת לעיתים מזומנות כאשר אנו מתמודדים עם תרבות, מנטליות ומנהגי תרבות הנהוגה באזורינו.


וועדות בדיקה וחקירה, בתי משפט היו ויהוו איום - תמיד. אך יש לשמור עליהם ברקע מבלי שיכתיבו את צרכי שהמשילות והביטחון.  

לכן בראייה רבת השנים שלי בשירותי הביטחון בישראל אני ממליץ:

 • העברת האחריות הפיקודית באיו"ש בכל הגזרות הבעייתיות שבהן הסטטיסטיקות קשות לידי מג"ב, כאחריות משימתית.

 • תגבור כוחות מג"ב המתגייסים בחטיבה נוספת, בכל מחזור גיוס, ואת כל האמצעים, תקציבים אמצעים הנדרשים להפעלת הכוח. 

 • תוספת 3 פלוגות מג"ב מילואים, תוספת, בתקציב שיועבר למג"ב, כולל אמצעים ותקני מג"ב. 

 • הרס בית מחבל – באותו יום בהוראת האלוף.על פי סמכותו בתקנה 119 בתקנות ההגנה (שעת חירום)  

 • גירוש בו ביום של כל המשפחה הגרעינית. ערעור שיתקבל בדיעבד, המגורשים יוחזרו, בהתאם להערכות מודיעין, לאן? מתי? יקבע על פי צרכי המערכת הביטחונית והמודיעין. 

 • הרס בתי סייענים בפרוצדורה של הרס מידי במתכונת בתי מחבלים.  

 • גרוש משפחות מעיר לעיר מספיק חמור, אין צורך לקבוע יעדים בעזה, החומרה היא בניתוק מהחמולה וההגליה לתחומי חמולה אחרת. 

 • שלילת אזרחות ישראלית של כל אזרח ישראלי המעורב בטרור או בחתרנות מדינית, מיד. (לדעתי יש חוק כזה של ארדן משנת 2008). 

אסירי ועצורי טרור ולאומנות:

 • אסירים ביטחוניים, אינם שבויי מלחמה, הם נעצרים על פי פקודת למניעת טרור, למרות האמור יש לספק להם את המינימום הנדרש ע"י האמנות שעליהם אנחנו חתומים. בזבוז מים כאקט טרור כלפי המדינה, יופסק. ארוחות שחיתות וחפלות, לא עוד. 

 • מנהלי בתי הכלא הם אלה שהנושאים מדים ודרגות של שב"ס ישראל ובכיסם תעודת מינוי……רק הם מנהלים את בתי הסוהר, אסירים, לפי ארגונים או בלעדיהם, הם אסירים בלבד.

צילום מצב, החזרת מצב לקדמותו:

 • יש להקים צוות משפטנים באוריינטציה ביטחונית ,לסריקה של כל הנהלים וההנחיות שנוספו במשך 20 השנים האחרונות על הוראות הפתיחה באש, מעצרים, בקת"ב, בלוק, רכב פורץ וכו' והתאמתם לאיומים על הלוחמים והאזרחים היום. 

 • כדי לזקק את הוראות השימוש בכוח והוראות הפתיחה באש המקוריות, בניקוי פרשנויות, בכל מקום שימצאו הנחיות ותיקונים וחידודים שלא שונו בחוק, גופו, 


לבודד רק את החוקים המקוריים, שינוי הוראות שימוש בכוח על ידי מפקדים, לחומרה, אינם חוקיים. הוספת סייגים - היא פגיעה בחוק ואלו יתבצעו רק במקרי קיצון בו יש לנמק את הצידוקים ולתחום זמנים בשעות בלבד.


הערה כללית וכוללת:

התרבות הארגונית בישראל מרבה ב"עבודות מטה" שאינן מבשילות לכדי פרסום וביצוע. אחת הסיבות העיקריות היא העובדה שאנחנו מנסים להיות מאוזנים, עמומים ונאמנים לתרבות ה P.C. 


אנחנו לא צריכים הליכה בין הטיפות, אנחנו לא ממשלה. אנחנו זקוקים לאמירה החלטית, אמיתית, נוקבת, ומקצועית בכדי לשקם ולבנות הרתעה בתחומי המשילות והבט"פ .